I thin client Praim sono certificati VMware Ready per infrastrutture Horizon 7.0 – Praim